Menu

Dotacje UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedz na realne potrzeby

Projektpodnazwą:

Wzrost konkurencyjności zakładu poprzez zakup wysoce innowacyjnego laboratorium optycznego

oraz poszerzenie oferty o nowe unikalne produkty i usługi

realizowanyprzez:ZAKŁADOPTYCZNYCZESŁAWROSIEWICZ

został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość dofinansowania: 109800.00PLN

Kwota wydatków całkowitych: 225090.00PLN

Informacje źródło we na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl